Monthly archives of “januar 2013

comment 0

Huskeregler for trygg ferdsel.


Det var onsdag, midt i uken. Helgen nærmet seg, fuglende sang og jeg var på vandring igjennom et vakkert kontorlandskap. Enn så lenge var verden et idyllisk sted, og jeg fikk aldri egentlig noe forvarsel på at dette var dagen da jeg skulle møte veggen.… Read More