Monthly archives of “januar 2015

comment 0

Level 1 human baby.


Stats: Reach +1, charisma +100, movement + 0.5 (opp fra -1 da den nå har lært seg å rulle seg bortover gulvet). Racial feats: Handle pacifier, shriek of doom. Denne ungetingen vi tok med oss fra sykehuset for et halvt år siden og som hadde… Read More