Monthly archives of “november 2017

comment 0

Åpent brev til posten.


Til den det måtte angå. Jeg mottok i dag en mild reprimande i posten, om at en forsendelse fra meg har vært underfrankert. Posten har likevel valgt å levere den til mottager, og latt være å fakturere meg for det, men i stedet for sendt… Read More