All posts tagged “hotdamn

comments 2

Holding out for a hero.


Jeg kom, jeg så Batman, jeg koste livskiten ut av meg. Jeg vet ikke helt hvorfor det er så mange som mener at den siste filmen er dårligere enn resten av gjengen, jeg syntes i alle fall ikke det! Nå ble jeg kanskje godt hjulpet… Read More