All posts tagged “sånnkandetgå

comments 2

Hår.


Frisøren: «er du sikker på at vi ikke skal ha litt farge i? » Meg: «ja. Nei! Jeg vet ikke, er jeg? » Når det kommer til hår er jeg aldri sikker på noe som helst. Kanskje bortsett fra at jeg ikke tror at jeg… Read More